شركت فن آوران نصر ماهان در سال‌ ۷۸ تحت عنوان «شركت رهیافت حفاظت و کنترل» تاسیس وفعالیت خود درا آغاز نمود،فعاليت اصلي شركت طی ده سال قبل عمدتا در زمينه طراحی وتوليد سیستم های ضبط مکالمات خطوط آنالوگ و نرم‌افزارهای مربوطه و نیزمشاوره ، طراحی و اجرای شبکه های پسیو ودوربین مدار بسته بوده است. سپس در سال‌ ۸۹ با تغییراتی درهیئت مدیره و ورود به محیط تحقیق و پژوهش در زمینه سیستم های کنترلی دربستر TCP/IP و بهره گیری از  کارشناسان نخبه در هیئت مدیره فعالیت خود با رویکردی جدید گسترش داد وبا تغییر نام شرکت به « شرکت مهندسی فن آوران نصر ماهان » فعالیت خود را ادامه داد.